Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z NZOZ A. Sumińska w Łodzi

27 kwiecień 2020

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 30 kwietnia 2020 r., została rozwiązana umowa na realizację świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna przy ul. Piłsudskiego 155 w Łodzi przez podmiot leczniczy NZOZ Alina Sumińska. Wykaz świadczeniodawców realizujących świadczenia w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna znajduje się w serwisie Gdzie się leczyć.

 

Źródło: WŚOZ