Skip to main content

Dla pacjenta

Świadczenia lekarza poz w Sulejowie - umowa z NZOZ SUL-MED

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 1 marca 2020 r. została zawarta umowa na realizację świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń lekarza poz ze Świadczeniodawcą: NZOZ SUL-MED w Sulejowie.

Od dnia 1 marca 2020 r. świadczenia lekarza poz będą udzielane w Sulejowie, ul. Targowa 20.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim