Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z Prywatnym Gabinetem Stomatologicznym w Bełchatowie – Bogumiła Pawełczyk w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 29 lutego 2020 roku, na wniosek Prywatnego Gabinetu Stomatologicznego Bogumiła Pawełczyk, umowa nr 054/440152/07/010/20N o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych, zawartej pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a Prywatnym Gabinetem Stomatologicznym Bogumiła Pawełczyk, została rozwiązana.
Świadczeniodawcy realizujący umowę na terenie Bełchatowa w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych:

  • Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II ul. Czapliniecka 123
  • „Megamed” Sp. z o.o. ul. Czapliniecka 93/95
  • Prywatny Gabinet Stomatologiczny Bożena Graczyk ul. Edwardów 3A
  • Gabinet Stomatologiczny Magdalena Klekot-Antoszczyk ul. Słowackiego 4a
  • Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kliniczny Uniwersytetu Medycznego w Łodzi Filia w Bełchatowie ul. Barbary 1

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim