Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z Centra Medyczne Medyceusz Sp. z o.o. w zakresie programu profilaktyki raka piersi

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 grudnia 2019 roku, na wniosek Centra Medyczne Medyceusz Sp. z o.o., umowa o udzielanie świadczeń w zakresie programu profilaktyki raka piersi - etap podstawowy – w pracowni stacjonarnej, została rozwiązana.

Informacje o innych pracowniach, w których można wykonać bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi, można znaleźć na stronie:
https://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/pozmenu-profilaktyczne-programy-zdrowotne lub pod nr. Telefonicznej Informacji Pacjenta: 800 190 590.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej