Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy w zakresie programu profilaktyki raka piersi z Samodzielnym Szpitalem Wojewódzkim w Piotrkowie Trybunalskim

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 grudnia 2019 roku, na wniosek Samodzielnego Szpitala Wojewódzkiego im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim, umowa o udzielanie świadczeń w zakresie programu profilaktyki raka piersi - etap podstawowy – w pracowni stacjonarnej, została rozwiązana.
Informacje o innych pracowniach, w których można wykonać bezpłatne badania mammograficzne w ramach Programu Profilaktyki Raka Piersi, można znaleźć na stronie:
https://www.nfz-lodz.pl/dlapacjentow/pozmenu-profilaktyczne-programy-zdrowotne lub pod nr. Telefonicznej Informacji Pacjenta: 800 190 590.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej