Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy na realizację świadczeń w POZ przez LEPSZY WZROK Zdzieszyńska i Zdzieszyński od dnia 1 stycznia 2020 r.

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 31 grudnia 2019 r., została rozwiązana umowa na realizację świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna przy ul. Limanowskiego 196a w Łodzi przez podmiot leczniczy LEPSZY WZROK Zdzieszyńska i Zdzieszyński spółka jawna. Od dnia 1 stycznia 2020 r. ww. Świadczeniodawca będzie udzielał przedmiotowych świadczeń w następujących lokalizacjach: Łódź, ul. Żubardzka 4; Łódź, ul. Jęczmienna 22/24; Łódź, ul. Piwna 47; Łódź, ul. Nastrojowa 51.

Źródło: Dział POZ oraz ZAO