Skip to main content

Dla pacjenta

Pielęgniarka POZ w miejscu realizacji świadczeń: Mroczków Gościnny 44 A - rozwiązanie umowy

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 30 listopada 2019 roku, na wniosek SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E Biernackiego w Opocznie, umowa nr 054/140045/01/050/19 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń pielęgniarki poz w miejscu udzielania świadczeń: Mroczków Gościnny 44A , zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a SP ZOZ Szpitalem Powiatowym im. E Biernackiego w Opocznie, została rozwiązana w części.

Świadczeniodawcy realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka najbliżej ww. lokalizacji:


• SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E Biernackiego w Opocznie, Opoczno, ul. Partyzantów 30
• SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E Biernackiego w Opocznie, Opoczno, ul. Szpitalna 1
• NZOZ Vita-Med., Opoczno, ul. Partyzantów 1 A
• NZOZ „ESCULAP”, Opoczno, ul. Skłodowskiej 18
• NZOZ „ALMER” sp. z o. o. Opoczno ul. Dworcowa 5

 

Źródło: Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim