Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z SP ZOZ Szpitalem Powiatowym im. E Biernackiego w Opocznie w zakresie świadczeń POZ w Białaczowie

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 października 2019 roku, na wniosek SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E Biernackiego w Opocznie, umowa nr 054/140045/01/050/19 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń lekarza poz i pielęgniarki poz w miejscu udzielania świadczeń: Białaczów, ul. Szkolna 37, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a SP ZOZ Szpitalem Powiatowym im. E Biernackiego w Opocznie, została rozwiązana w części.

Świadczeniodawcy realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka najbliżej ww. lokalizacji:

  • SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E Biernackiego w Opocznie, Opoczno, ul. Partyzantów 30
  • SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E Biernackiego w Opocznie, Opoczno, ul. Szpitalna 1
  • NZOZ Vita-Med., Opoczno, ul. Partyzantów 1 A
  • NZOZ „ESCULAP”, Opoczno, ul. Skłodowskiej 18
  • NZOZ „ALMER” sp. z o. o. Opoczno ul. Dworcowa 5
  • Przychodnia Rodzinna, Petrykozy 77
  • Przychodnia Rodzinna, Białaczów Pl. Wolności 29 A

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim