Skip to main content

Dla pacjenta

Świadczenia lekarza poz we Włodzimierzowie

07 październik 2019

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że z dniem 1 października 2019 r. została zawarta umowa na realizację świadczeń w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń lekarza poz ze Świadczeniodawcą: NZOZ SUL-MED w Sulejowie.

Od dnia 1 października 2019 r. świadczenia lekarza poz będą udzielane we Włodzimierzowie, ul. Łęczyńska 10.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim