Skip to main content

Dla pacjenta

Rozstrzygnięcie postępowania i zawarcie od dnia 1 października 2019 roku umowy w zakresie kardiologii

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu postępowania i zawarciu od dnia 1 października 2019 r. umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej – ambulatoryjna opieka specjalistyczna świadczenia w zakresie kardiologii ze świadczeniodawcami :

  • Tomaszowskie Centrum Zdrowia, ul. Jana Pawła II 35, 97-200 Tomaszów Mazowiecki
  • NZOZ VivaDent, ul. Rokicińska 28, 97-221 Łaznowska Wola

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim