Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z SP ZOZ Szpitalem Powiatowym im. E Biernackiego w Opocznie w zakresie świadczeń lekarza poz

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 sierpnia 2019 roku, na wniosek SP ZOZ Szpitala Powiatowego im. E Biernackiego w Opocznie, umowa nr 054/140045/01/050/19 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń lekarza poz w miejscu udzielania świadczeń: Mniszków ul. Powstańców Wielkopolskich 1, Błogie Szlacheckie 37 i w zakresie świadczeń pielęgniarki poz w miejscu udzielania świadczeń Wójcin 90, Mniszków ul. Powstańców Wielkopolskich 1, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a SP ZOZ Szpitalem Powiatowym im. E Biernackiego w Opocznie, została rozwiązana w części.

Świadczeniodawcy realizujący umowę o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka najbliżej ww. lokalizacji:

  • SP ZOZ Szpital Powiatowy im. E Biernackiego w Opocznie, Paradyż, ul. Polna 1
  • NZOZ Vita-Med., Mniszków, ul. Piotrkowska 9
  • NZOZ SUL-MED w Sulejowie, ul. Piotrkowska 26/30

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim