Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z Powiatowym Centrum Matki i Dziecka - Sulejów, ul. Targowa 28 oraz Włodzimierzów, ul. Łęczyńska 10 w zakresie POZ

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 sierpnia 2019 roku, na wniosek Powiatowego Centrum Matki i Dziecka, umowa nr 054/140050/01/050/19 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz w miejscu udzielania świadczeń: Sulejów, ul. Targowa 28 i w zakresie świadczeń lekarza poz, pielęgniarki poz w miejscu udzielania świadczeń Włodzimierzów, ul. Łęczyńska 10, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a Powiatowym Centrum Matki i Dziecka, została rozwiązana w części.

Świadczeniodawcy realizujący umowę najbliżej ww. lokalizacji w zakresie świadczeń lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz:

 • NZOZ SUL-MED w Sulejowie, ul. Piotrkowska 26/30
 • POWIATOWE CENTRUM MATKI I DZIECKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. Armii Krajowej 11, Piotrków Tryb.
 • POWIATOWE CENTRUM MATKI I DZIECKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ul. F. Roosvelta 3, 97-300 Piotrków Tryb.
 • POWIATOWE CENTRUM MATKI I DZIECKA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM, ul. Wyzwolenia 1, 97-300 Piotrków Tryb.
 • NZOZ Rodzina, ul. A. Próchnika 11, 97-300 Piotrków Tryb.
 • NZOZ NOVA-MED., ul. Słowackiego 74, 97-300 Piotrków Tryb.
 • NZOZ HIPOKRATES, ul. Rzemieślnicza 33, 97-300 Piotrków Tryb.
 • NZOZ Sadowa, ul. Łódzka 40A, 97-300 Piotrków Tryb.
 • NZOZ „Medicall”, ul. Wojska Polskiego 77, 97-300 Piotrków Tryb.
 • Piotrkowskie Centrum Zdrowia, ul. Dmowskiego 38B, 97-300 Piotrków Tryb.
 • NZOZ „PRIMMED” s.c. ul. Kostromska 53, 97-300 Piotrków Tryb.
 • NZOZ „PRIMMED” s.c. ul. Polna 40/6, 97-300 Piotrków Tryb.
 • NZOZ „Medicus” s.c. ul. Dmowskiego 37, 97-300 Piotrków Tryb.
 • NZOZ „Twoje Zdrowie” s.c. ul. Łódzka 21, 97-300 Piotrków Tryb.
 • NZOZ Sante Anna Westrych ul. Garbarska 10/12, 97-300 Piotrków Tryb.
 • NZOZ „Medica” ul. Hutnicza 18, 97-300 Piotrków Tryb.
 • NZOZ Twoja Poradnia Lekarska ul. Garbarska 10/12, 97-300 Piotrków Tryb.
 • NZOZ Nasz Doktor Turlejski i Partnerzy – Lekarze ul. St. Wyspiańskiego 14, 97-300 Piotrków Tryb.
 • NZOZ „Arc-Med.” s. c. Patryk Gemel, Milan Gemel ul. M. Kobyłeckiego, 97-300 Piotrków Tryb.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim