Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z Centrum Zdrowia ALD-MED. Sp. z o.o. miejsce realizacji świadczeń Rozprza, Rynek Piastowski 17 w zakresie świadczeń POZ

12 sierpień 2019

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 lipca 2019 roku, na wniosek Centrum Zdrowia ALD-MED. Sp. z o.o. Rozprza, Rynek Piastowski 17, umowa nr 054/240117/01/050/19 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju podstawowa opieka zdrowotna w zakresie świadczeń lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz w miejscu udzielania świadczeń: Rozprza, Rynek Piastowski 17, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a Centrum Zdrowia ALD-MED. w Rozprzy, została rozwiązana.

Świadczeniodawcy realizujący umowę najbliżej ww. lokalizacji w zakresie świadczeń lekarza poz, pielęgniarki poz, położnej poz:

  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej „RO-MED.” w Rozprzy, Rynek Piastowski 10
  • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Niechcicach ul. Piotrkowska 3

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim