Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z NZOZ Centrum Dermatologii w Pabianicach

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 31 lipca 2019 roku, na wniosek NZOZ Centrum Dermatologii ul. Biegańskiego 24 91-473 Łódź, umowa z poradnią, mieszczącą się przy ulicy św. Jana 68 w Pabianicach (działającą w ramach umowy nr 051/210418/02/010/19/1) o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, zostaje rozwiązana.

W ramach powyższej umowy, realizowane były świadczenia w zakresie dermatologii i wenerologii.

Informacje o innych poradniach, realizujących umowę w zakresie dermatologii i wenerologii, oraz o przewidywanym czasie oczekiwania na wizytę znajdą Państwo w Informatorze o Terminach Leczenia (dostępnym na stronie internetowej: https://terminyleczenia.nfz.gov.pl/) lub pod nr Telefonicznej Informacji Pacjenta: 800 190 590.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej