Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z CM Dobry Doktor w zakresie neurologii

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 30 czerwca 2019 roku, na wniosek Centrum Medycznego Dobry Doktor sp. z o. o., umowa nr 051/210549/02/010/19/2 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, w zakresie neurologii, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a Centrum Medycznym Dobry Doktor sp. z o. o., ul. Kosynierów Gdyńskich 61, 93-357 Łódź, została rozwiązana.

Na terenie Łodzi świadczeń z zakresu neurologii udziela 28 świadczeniodawców. Informacje o dostępnych terminach leczenia znajdą Państwo w Informatorze o Termiach Leczenia.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej