Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z Bełchatowskim Centrum Medycznym NZOZ Sp. z o.o. w zakresie otolaryngologii

28 maj 2019

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 30 kwietnia 2019 roku, na wniosek Bełchatowskiego Centrum Medycznego NZOZ Sp. z o. o. w Bełchatowie, umowa nr 054/240251/02/010/19 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna, świadczenia w zakresie otolaryngologii, zawarta pomiędzy ŁOW NFZ a Bełchatowskim Centrum Medycznym NZOZ Sp. z o.o. została rozwiązana. Świadczeniodawcy realizujący umowę na terenie Bełchatowa w zakresie otolaryngologii:

  • MEGAMED Sp. z o.o. w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 93/95,
  • NZOZ "WOLA - MED" w Bełchatowie, ul. Grota Roweckiego 21,
  • NZOZ "WOLA - MED" w Bełchatowie, ul. Kaczkowskiego 22
  • Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie, ul. Czapliniecka 123

 Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim