Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy na leczenie stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do 18 r. ż. z NZOZ MDENT w Żarnowie

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 30 marca 2019 roku, na wniosek NZOZ MDENT, umowa nr 054/240000/07/010/19N o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie stomatologiczne w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18 r. życia, zawartej pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a NZOZ MDENT Żarnów, ul. Topolowa 3, została rozwiązana.

Jednocześnie informujemy że NZOZ MDENT, posiada nadal umowę w zakresie świadczeń ogólnostomatologicznych.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim