Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy na badania mammograficzne w Skierniewicach

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że od dnia 1 października 2018 roku została rozwiązana umowa na świadczenia w zakresie przesiewowe badanie mammograficzne w ramach profilaktyki raka piersi, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a Medica Sp. z o.o. Skierniewice ul. Orkana 6 D.

Świadczeniodawcy realizujący badania profilaktyczne na terenie powiatu Skierniewickiego to Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach oraz 4 podmioty, które świadczą usługi w mammobusach.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej