Skip to main content

Dla pacjenta

Rehabilitacja kardiologiczna u Bonifratrów

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego Sp. z o.o. w Łodzi zaprasza do udziału w projekcie pt.: „Rehabilitacja kardiologiczna u Bonifratrów” .

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020.

Projekt adresowany jest do osób w wieku aktywności zawodowej, w szczególności do osób powyżej 50 roku życia – pacjentów kardiologicznych, posiadających wskazania i których stan zdrowia umożliwia podjęcie rehabilitacji w trybie ambulatoryjnym. Projekt ukierunkowany jest na osoby najbardziej narażone na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub najbardziej bliskie powrotowi na rynek pracy w wyniku świadczeń rehabilitacyjnych.

 

 

 Rehabilitacja kardiologiczna

 

 
W projekcie wezmą udział pacjenci, których lekarz prowadzący (np. kardiolog, kardiochirurg lub lekarz POZ) wyrazi pisemną zgodę na uczestnictwo w projekcie i wypełni ankietę dotyczącą czynników ryzyka.


O ostatecznej kwalifikacji do programu decyduje lekarz realizujący świadczenia w ramach Programu m.in. na podstawie przeprowadzonego testu wysiłkowego.

Program dla każdego pacjenta składać się będzie z:

  • 8 sesji psychoedukacyjnych, w formie warsztatów z prezentacją i materiałami dla uczestników, prowadzonych przez dietetyka, pielęgniarkę, fizjoterapeutę, lekarza lub psychologa,
  • 8 sesji aktywności fizycznej, prowadzonych przez fizjoterapeutę we współpracy z lekarzem,
  • indywidualnych konsultacji z psychologiem, których celem będzie zwiększenia motywacji, redukcji lęku lub wczesnego wykrycia ewentualnych objawów depresji często towarzyszących chorobie,
  • indywidualnych konsultacji z dietetykiem, w celu ustalenia indywidualnego planu żywienia,

Więcej informacji na temat projektu na stronie Szpitala Bonifratrów im. Św. Jana Bożego

 

Szpital Zakonu Bonifratrów św. Jana Bożego zaprasza również  na bezpłatne badania kolonoskopowe pod kątem raka jelita grubego.

 

Profilaktyka jelito grube

 

Badania są bezpłatne dla:

  • wszystkich osób w wieku od 50 do 65 lat bez objawów raka jelita grubego
  • wszystkich osób w wieku od 40 do 65 lat bez objawów raka jelita grubego, które miały w rodzinie krewnego pierwszego stopnia (rodziców, rodzeństwo, dzieci) z rakiem jelita grubego

Na badania nie są potrzebne skierowania, są one realizowane w ramach programu Ministerstwa Zdrowia. Kolonoskopia jest wykonywana w następujących godzinach:

  • od poniedziałku do piątku w godzinach 07:00 do 20:00
  • w soboty w godzinach 08:00 do 16:00

Więcej informacji na temat projektu na stronie Szpitala Bonifratrów im. Św. Jana Bożego