Skip to main content

Dla pacjenta

Rozstrzygnięcie postępowań i zawarcie umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju zaopatrzenie w wyroby medyczne od 1 marca 2018 r.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia uprzejmie informuje o rozstrzygnięciu postępowań i zawarciu od dnia 1 marca 2018 r. umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej - zaopatrzenie w wyroby medyczne w następującym zakresie:
•    zaopatrzenie w środki pomocnicze, z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej:

 Michał Stanchły, ul. Wydawnicza 1/3, 92-333 Łódź

Źródło: Dział POZ i ZAO