Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy na zaopatrzenie w wyroby medyczne.

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 20 czerwca 2017 r., umowa nr 051/900311/12/000/17 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju: zaopatrzenie w  wyroby medyczne, w zakresie: zaopatrzenie w przedmioty ortopedyczne oraz w zakresie: zaopatrzenie w środki pomocnicze z wyłączeniem środków pomocniczych z zakresu protetyki słuchu i optyki okularowej, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a FOXMED (Łódź, ul. Stanisława Więckowskiego 98), została rozwiązana.

Wykaz świadczeniodawców realizujących umowę w rodzaju: zaopatrzenie w wyroby medyczne na terenie Łodzi i województwa łódzkiego w ww. zakresach można uzyskać dzwoniąc pod
numery telefonów: 801 002 275 (dla telefonów stacjonarnych) oraz 42 299 92 75 (dla telefonów komórkowych i z zagranicy) lub samodzielnie za pomocą wyszukiwarki punktów zaopatrzenia
w wyroby medyczne.

Źródło: Dział POZ oraz ZAO