Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy za porozumieniem stron z SP ZOZ Centralny Szpital Kliniczny UM w Łodzi w zakresie neurologia dziecięca - hospitalizacja

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 28 lutego 2017 roku, umowa nr 051/110058/03/010/17/2 o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, w rodzaju leczenie szpitalne, w zakresie neurologia dziecięca – hospitalizacja, zawarta pomiędzy Łódzkim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia a SP ZOZ Centralnym Szpitalem Klinicznym UM w Łodzi, została rozwiązana za porozumieniem stron.

Świadczeniodawca realizujący umowę, w przedmiotowym zakresie, w województwie łódzkim to Instytut Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej