Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z gabinetem POZ Blue Medica w Dłutowie

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że z dniem 14 października 2016 r. została rozwiązana umowa o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej z podmiotem leczniczym Blue Medica Sp. z o. o. w Dłutowie, ul. Polna 4.


Lista placówek realizujących umowy w przedmiotowym rodzaju świadczeń jest dostępna na stronie internetowej https://zip.nfz.gov.pl/GSL/GSL/POZ

 

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej