Skip to main content

Dla pacjenta

"Zielone światło” dla nowych gabinetów stomatologicznych w szkołach

Lokalizacja gabinetu stomatologicznego na terenie szkoły będzie dodatkowo punktowana przy ubieganiu się o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Taką zmianę wprowadza podpisane 27 sierpnia br. przez Prezesa NFZ zarządzenie zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej w rodzaju leczenie stomatologiczne.

Celem zmian jest zwiększenie dostępności do świadczeń ogólnostomatologicznych dla dzieci i młodzieży, a tym samym prowadzenie skutecznej profilaktyki stomatologicznej u najmłodszych pacjentów.

Zarządzenie przewiduje, że w przypadku świadczeniodawców ubiegających się o zawarcie umowy w zakresach: świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18. roku życia i świadczenia ogólnostomatologiczne, dodatkowo punktowane będą oferty tych świadczeniodawców, którzy prowadzą gabinet stomatologiczny na terenie szkoły.

Zależy nam na tym, aby jak największa liczba dzieci miała dostęp do opieki stomatologicznej w swoich szkołach - podkreśla Prezes NFZ Tadeusz Jędrzejczyk. Chodzi przede wszystkim o stworzenie warunków do skutecznego prowadzenia profilaktyki stomatologicznej oraz wczesne wykrywanie i leczenie próchnicy u dzieci i młodzieży. Liczymy, że dzięki zarządzeniu uda się uruchomić szkolne gabinety  szczególnie w tych oddziałach wojewódzkich, w których dostępność do świadczeń stomatologicznych w szkołach jest niewystarczająca - dodaje Prezes NFZ.

W trakcie konsultacji wpłynęło kilkadziesiąt opinii do projektu. Uwag nie zgłosili przedstawiciele środowisk związanych z oświatą.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 28 sierpnia 2015 r.

w górę

Z dzieckiem u stomatologa

Czy wiesz, że plomby światłoutwardzalne w przednich zębach i leczenie kanałowe są dla dzieci i młodzieży do 18 r.ż bezpłatne? Sprawdź, jakie leczenie przysługujeTwojemu dziecku.

Dziecko u stomatologa

Do stomatologa można pójść już z półrocznym malcem – stomatolog poinstruuje jak dbać o higienę pierwszych ząbków. Dzieci korzystają z poradni stomatologicznych dla dzieci i młodzieży – ich listę można znaleźć na zip,nfz.gov.pl – wraz z godzinami przyjęć.

Dzieciom i młodzieży do 18. roku życia przysługują, między innymi:

 • badanie lekarskie kontrolne (3 razy w roku kalendarzowym);

 • zabezpieczenie lakiem bruzd zębów szóstych w ramach profilaktyki – do ukończenia siódmego roku życia;

 • lakierowanie wszystkich zębów stałych;

 • plomby światłoutwardzalne (tzw. białe) od „trójki” do „trójki”;

 • impregnacja zębiny zębów mlecznych;

 • całkowite opracowanie i odbudowa ubytku zęba mlecznego;

 • kosmetyczne pokrycie niedorozwoju szkliwa w zębach stałych;

 • leczenie endodontyczne (kanałowe) wszystkich zębów;

 • leczenie chorób przyzębia;

 • zabiegi chirurgiczne, takie jak: operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba, operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych, resekcja wierzchołka korzenia zębów przednich.

w górę

Dziecko u ortodonty

W ramach bezpłatnego leczenia ortodontycznego wad zgryzu pacjentowi przysługuje:

 • leczenie z zastosowaniem aparatu ruchomego – do końca 12. roku życia;

 • kontrola wyników leczenia po jego zakończeniu – w okresie retencji do ukończenia 13. roku życia;

 • zdjęcie pantomograficzne (czyli zdjęcie wszystkich zębów) – dwa razy w trakcie całego leczenia ortodontycznego – na takie zdjęcie skierowanie wydaje lekarz ortodonta i wskazuje, gdzie wykonać je bezpłatnie;

 • naprawa aparatu – do ukończenia 13. roku życia.

Do 18. roku życia w ramach leczenia ortodontycznego przysługuje:

 • badanie lekarskie stomatologiczne z instruktażem higieny jamy ustnej,

 • konsultacja lekarza ortodonty,

 • proteza dziecięca częściowa i proteza dziecięca całkowita (dla dzieci, które mają ubytki w zębach stałych lub mlecznych - protezę wykonuje ortodonta),

 • korekcyjne szlifowanie zębów.

W przypadku nieprawidłowego użytkowania aparatu, np. nieregularnego noszenia - nie przysługuje naprawa lub wymiana aparatu.

Aparat ortodontyczny ruchomy do 12 roku życia jest bezpłatny i placówki nie mogą pobierać za niego żadnych opłat ani dopłat (!). NFZ nie refunduje aparatów stałych.

w górę

Profilaktyka stomatologiczna

Wykaz profilaktycznych świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19. roku życia

 • 6. miesiąc życia - wizyta kontrolna z instruktażem matki w zakresie higieny jamy ustnej i badanie lekarskie stomatologiczne w zakresie początku ząbkowania i stanu jamy ustnej;

 • 9. miesiąc życia - ocena stanu uzębienia mlecznego i profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań;

 • 12. miesiąc życia - ocena stanu uzębienia mlecznego, kontrola higieny jamy ustnej i profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań;

 • 2. rok życia - ocena stanu uzębienia, kontrola higieny jamy ustnej, ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmuje:

  • sprawdzenie liczby jednoimiennych górnych i dolnych siekaczy po prawej i lewej stronie łuku oraz przebiegu linii pośrodkowej;

  • sposób zwierania się siekaczy;

  • sprawdzenie toru oddychania;

  • sposób układania dziecka do snu;

  • sposób karmienia;

  • sprawdzenie występowania nawyków w postaci ssania smoczków lub palców.

  • Profilaktyka ortodontyczna, pouczenie o dbałości oddychania przez nos, o odpowiednich sposobach układania dziecka do snu, konieczności odzwyczajenia od nawyków, a także profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań;

 • 4. rok życia- wizyta adaptacyjna  przysługuje w przypadku pierwszej wizyty dziecka (jeżeli nie wykorzystało świadczenia wcześniej), kontrola higieny jamy, ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmuje:

  • sprawdzenie liczby zębów oraz przebiegu linii pośrodkowej;

  • sposób zwierania siekaczy;

  • sprawdzenie toru oddychania;

  • sprawdzenie występowania nawyków.

  • Profilaktyka ortodontyczna, pouczenie o dbałości oddychania przez nos, o wprowadzaniu pokarmów o stałej konsystencji, odzwyczajaniu od nawyków, a także profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań;

 • 5. rok życia- wizyta adaptacyjna przysługuje w przypadku pierwszej wizyty dziecka (jeżeli nie wykorzystało świadczenia wcześniej), kontrola higieny jamy ustnej, ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmuje:

  • sprawdzenie liczby zębów;

  • sposób zwierania się siekaczy oraz przebieg linii pośrodkowej i linii za tylnymi powierzchniami drugich zębów trzonowych mlecznych;

  • występowanie nawyków;

  • starcie powierzchni żujących mlecznych trzonowców;

  • sposób kontaktu kłów.

  • Profilaktyka ortodontyczna, nauczenie sposobów działań prowadzących do eliminacji nawyków ssania smoczków i oddychania z otwartymi ustami, zalecenie podawania pokarmów o stałej konsystencji, a także profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

 • 6. rok życia- ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy dla zębów mlecznych i dla zębów stałych, kontrola higieny jamy ustnej, ocena stanu morfologicznego i funkcji żucia oraz wyrzynania zębów obejmuje:7. rok życia - ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy dla zębów mlecznych i dla zębów stałych, kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego, wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu, a także profesjonalna profilaktyka fluorkowa. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

  • sprawdzenie typu wyrzynania zębów stałych (siekaczowy lub trzonowcowy);

  • sposób zwierania się pierwszych stałych zębów trzonowych;

  • występowanie nawyków ustnych;

  • starcie powierzchni żujących zębów mlecznych.

  • Profilaktyka ortodontyczna, w uzasadnianych przypadkach opiłowanie niestartych powierzchni mlecznych kłów prowadzących dolny łuk zębowy nadmiernie ku tyłowi, a także profilaktyka profesjonalna próchnicy, w tym profilaktyka fluorkowa przy braku przeciwwskazań. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

 • 7. rok życia - ocena stanu uzębienia za pomocą wskaźnika intensywności próchnicy dla zębów mlecznych i dla zębów stałych, kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego, wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu, a także profesjonalna profilaktyka fluorkowa. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

 • 10. rok życia - ocena stanu uzębienia oraz ocena stanu tkanek przyzębia przez oznaczenie głębokości kieszonek dziąsłowych oraz wskaźnika krwawienia kwalifikacja do szczególnej opieki stomatologicznej w zakresie podstawowego leczenia stomatologicznego lub specjalistycznego leczenia stomatologicznego, wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu, a także profesjonalna profilaktyka fluorkowa. Dotyczy zębów mlecznych i stałych.

 • 12. rok życia - ocena stanu uzębienia, j.w.;

 • 13. rok życia - ocena stanu uzębienia, j.w.;

 • 16. rok życia - ocena stanu uzębienia, j.w.;

 • 19. rok życia - ocena stanu uzębienia, ocena stanu zdrowia jamy ustnej z uwzględnieniem stanu uzębienia, przyzębia i błony śluzowej jamy ustnej, wykrywanie nieprawidłowości (wad) zgryzu.

Ważne! Nie zgadzaj się na bezpłatne badania stomatologiczne w szkole, ani w przedszkolu, w których nie ma gabinetu stomatologicznego, który ma umowę z NFZ. Rodzice często proszeni są o pozostawianie upoważnień do wykonywania dziecku takich badań stomatologicznych – może być to powodem medycznych i finansowych nadużyć! Badania MUSZĄ odbywać się w gabinecie stomatologiczny, na fotelu, za pomocą sterylnych narzędzi.

w górę

Gdzie szukać stomatologa?

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ zapewnia dzieciom leczenie w ponad 500 gabinetach stomatologicznych.

Sprawdź w na stronie Zintegrowanego Informatora Pacjenta, gdzie jest najbliższy gabinet stomatologiczny.

Obok adresu każdego gabinetu znajdziesz godziny, w których przyjmowani są pacjenci. Wiele gabinetów pracuje w soboty!

Widok wyników wyszukiwania na stronie zip.nfz.gov.pl - przykładowe gabinety, w których można skorzystać z leczenia stomatologicznego w sobotę

Stomatologia w Łódzkiem

Łódzki Oddział NFZ w 2014 r. zapłacił  za leczenie stomatologiczne  dzieci  we wszystkich zakresach świadczeń w rodzaju leczenie stomatologiczne kwotę 26 138 037 zł, co stanowi ok. 22% środków całkowitych nakładów na stomatologię.

Pieniędzy na stomatologię dla dzieci nie brakuje - większość gabinetów stomatologicznych, które przyjmują dzieci i młodzież nie wykonała swoich kontraktów, przyjęła mniej pacjentów niż zakładaliśmy.

Źródło: Centrala i rzecznik prasowy