Skip to main content

Dla pacjenta

Rozwiązanie umowy z poradnią OKO MED w Błaszkach. Informacja dla pacjentów

Łódzki Oddział NFZ uprzejmie informuje, że w związku z licznymi nieprawidłowościami stwierdzonymi podczas kontroli w NZOZ „OKO - MED” w Błaszkach przy ulicy Sulwińskiego 33, rozwiązał z tą placówką umowę na udzielanie świadczeń w rodzaju ambulatoryjna opieka specjalistyczna – świadczenia w poradni okulistycznej bez okresu wypowiedzenia od dnia 3 lipca 2015 r.

Uprzejmie informujemy, że świadczeniodawca, z którym rozwiązano umowę zobowiązany jest do wydania pacjentom, którzy znajdują się na listach oczekujących zaświadczeń o wpisaniu na listę oczekujących oraz oryginałów złożonych skierowań. Wymienione wyżej zaświadczenie musi zawierać datę zgłoszenia się pacjenta do NZOZ „OKO-MED”, ponieważ data ta będzie brana pod uwagę przy wyznaczaniu planowanego terminu udzielania danego świadczenia przez kolejnego świadczeniodawcę, do którego zgłosi się pacjent.

Jednocześnie informujemy, że zgodnie z Ustawą o prawach pacjenta i rzeczniku praw pacjenta prawo dostępu do dokumentacji medycznej przysługuje pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu (np. rodzicom w wypadku osoby niepełnoletniej), a także osobie upoważnionej przez pacjenta na piśmie. Osoby te mogą pozyskać informacje o stanie zdrowia pacjenta, a także udzielonych świadczeń medycznych.

Poniżej znajdą Państwo wykaz poradni okulistycznych z terenu powiatu sieradzkiego:

 • Szpital Wojewódzki im. Kardynała S. Wyszyńskiego w Sieradzu , Sieradz ul, Armii Krajowej 7 , tel. 43 822 54 26

 • NZOZ MEDICUS , Sieradz, ul. Jana Pawła II 12, tel. 43 827 22 36

 • NZOZ ALFA,  Sieradz, ul. Rycerska 2, 43 827 17 86

 • NZOZ MEDYK, Warta, ul. Przedwiośnie 36/38 tel. 43 829 41 31

 • Centrum Okulistyczne, Sieradz, ul. Sarańska 6d, tel. 43 826 04 04

 • Centrum Medyczne PRIMAMED, Sieradz, POW 27 a , tel. 43 827 90 50

 • Przychodnia Lekarska ESKULAP, Sieradz, ul. Ks. Jerzego Popiełuszki 2, tel. 822 00 45

 • NZOZ Centrum, Warta, ul Kożmińska 9, tel. 43 829 48 87

 • Gabinet Lekarski Marzenna Urbaś, Złoczew, ul. Burzenińska 23 , tel.  602 281 519

Informacji o dostępnych poradniach okulistycznych udzielają także infolinie ŁOW NFZ, codziennie od godz. 8 do 20:

 • 801 002 275 - dla telefonów stacjonarnych

 • 42 299 92 75  - dla telefonów komórkowych i z zagranicy

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ