Skip to main content

Dla pacjenta

"Rodzinne i zdrowe podróże z EKUZ" - konkurs plastyczny dla uczniów

08 kwiecień 2015

Zaprojektowanie i wykonanie pracy plastycznej, która będzie w ciekawy, wesoły i oryginalny sposób przedstawiała korzyści z posiadania karty EKUZ w podróży - to przedmiot konkursu plastycznego dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych organizowanego przez Departament Współpracy Międzynarodowej Centrali NFZ.

Konkurs jest organizowany w trzech kategoriach wiekowych:

  •     uczniowie szkół podstawowych (6 -10 lat),
  •     uczniowie szkół podstawowych (11 -12 lat),
  •     uczniowie szkół gimnazjalnych (13 -15 lat).

Celem konkursu jest promocja zdrowia wśród najmłodszych oraz promowanie wśród dzieci i młodzieży świadomości związanej z korzyściami płynącymi z posiadania karty EKUZ za granicą, a także kształtowanie dobrych nawyków dbałości o zdrowie w przyszłości.

Konkurs został zorganizowany w związku z realizacją zadań Polskiej Instytucji Łącznikowej w zakresie rzeczowych świadczeń zdrowotnych.

Prace konkursowe można nadsyłać do 18 maja 2015 r. Szczegółowe informacje dotyczące konkursu dostępne są na stronie internetowej www.ekuz.nfz.gov.pl.

Źródło: Centrala NFZ