Skip to main content

Dla pacjenta

Światowy Dzień POChP - skorzystaj z badań!

19 Listopada 2014 r. odbędą się w Polsce obchody Światowego Dnia POChP (Przewlekłej Obturacyjnej Choroby Płuc).

Nadrzędnym celem obchodów Światowego Dnia POChP jest zwiększenie świadomości na temat zdrowia płuc wśród społeczeństwa, poprzez inicjowanie działań społecznych i naukowych w tym zakresie, które mają doprowadzić do zoptymalizowania opieki zdrowotnej nad pacjentem oraz do uzyskania przez pacjenta kontroli nad własnym zdrowiem. POChP jest chorobą ogólnoustrojową, znacznie zwiększającą zagrożenie zawałem serca, udarem i osteoporozą. Z danych Polskiego Towarzystwa Chorób Płuc wynika, że w Polsce choroba ta dotyczy 2 mln. osób z czego 80%. nie wie, że choruje, a więc się nie leczy.

Łódzki Oddział NFZ zaprasza do skorzystania z bezpłatnych badań w ramach Programu profilaktyki chorób odtytoniowych (w tym POChP). Program ten adresowany jest do osób powyżej 18. roku życia palących papierosy, w szczególności do osób pomiędzy 40. a 65. rokiem życia, które nie miały - w ramach programu profilaktyki POChP - wykonanych badań spirometrycznych w ciągu ostatnich 36 miesięcy, u których nie zdiagnozowano wcześniej przewlekłej obturacyjnej choroby płuc, przewlekłego zapalenia oskrzeli lub rozedmy. Sprawdź, gdzie skorzystać z badań.

Zapraszamy także do odwiedzenia strony poświęconej POChP.

W załączniku znajdą Państwo wywiad z prof.dr hab.med. Adamem Antczakiem,kierownikiem Kliniki Pulmonologii Ogólnej i OnkologicznejUM w Łodzi, konsultantem wojewódzkim w dziedzinie chorób płuc na temat przewlekłej obturacyjnej choroby płuc. Wywiad ukazał się w naszym dodatku Twój Fundusz zdrowia.

Źródło: rzecznik prasowy