Skip to main content

Dla pacjenta

Przychodnia w Moszczenicy bez umowy z NFZ

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje mieszkańców gminy Moszczenica i okolic, że z dniem 31 lipca 2014 r. została rozwiązana w całości umowa o udzielanie świadczeń gwarantowanych w zakresie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) ze świadczeniodawcą: Przychodnia Stomatologiczno-Lekarska Rotengruber-Ciach, miejsce realizacji świadczeń: ul. Piotrkowska 60, Moszczenica.

Wykaz świadczeniodawców, którzy realizują świadczenia w zakresie lekarza POZ, pielęgniarki i położnej POZ znajduje się na stronie internetowej oddziału w serwisie Gdzie się leczyć  

oraz pod numerem telefonu infolinii: 42 194 88.

Źródło: Delegatura ŁOW NFZ w Piotrkowie Trybunalskim