Skip to main content

Dla pacjenta

Razem ku zdrowiu - bliżej siebie. Konferencja w Rawie Mazowieckiej

03 kwiecień 2014

Delegatura Skierniewicka Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi zaprasza na konferencję pod hasłem: „Razem ku zdrowiu – bliżej siebie”, która odbędzie się 5 kwietnia 2014 r. 10.00 w sali konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej.

Program:

Co możemy zrobić jako lekarze, aby być bardziej empatyczni wobec naszych pacjentów.

Prelegenci:        lek. Pan Robert Filipczak,

                               lek. Teresa Biedrzycka – Kądziela.

Co pacjenci mogą zrobić, aby ułatwić lekarzom sprawowanie opieki zdrowotnej nad nimi.

Prelegent: Pani Barbara Kalinowska – Prezes Koła Diabetyków w Rawie Maz.

Oczekiwania pacjentów wobec lekarzy i NFZ.

Prelegent: Pani Janina Dziubińska – Prezes Rawskich Amazonek.

Co urzędnicy NFZ mogą zrobić aby usprawnić jakość i dostępność świadczeń zdrowotnych na terenie powiatu rawskiego.

Prelegent: Pan Marcin Stus – p.o. Kierownika Delegatury NFZ w Skierniewicach.

Co urzędnicy Starostwa mogą zrobić, aby poprawić ogólną zdrowotność mieszkańców powiatu.

Prelegent: Pani Urszula Przerwa.

Dyskusja

Serdecznie zapraszamy!

 

Źródło: Rzecznik prasowy