Skip to main content

Dla pacjenta

Informacja dla pacjentów NZOZ MEDAR w Andrespolu

 W związku ze śmiercią osoby uprawnionej do reprezentowania spółki Niepubliczny Zakłady Opieki Zdrowotnej „MEDAR” w Andrespolu (ul. Rokicińska 125), Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że w celu skorzystania ze świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej (POZ) zadeklarowani do ww. poradni pacjenci powinni dokonać wyboru lekarza, pielęgniarki, położnej POZ poprzez złożenie nowej deklaracji w dowolnie wybranych placówkach, które posiadają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pełen wykaz ww. jednostek POZ znajduje się na stronie internetowej Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia pod adresem: www.nfz-lodz.pl w zakładce:

Dla Pacjentów > Gdzie się leczyć > Przychodnie i szpitale > Poradnie/ gabinety podstawowej opieki zdrowotnej (POZ).

Wykaz najbliżej zlokalizowanych poradni POZ prezentujemy poniżej:

Powiat łódzki wschodni

 1. Gminna Przychodnia Zdrowia w Andrespolu 
  ul. Rokicińska 125, 95-020 Andrespol
  Telefon: 422 132 362
 2. Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie
  ul. Ogrodowa 11 a, 95-030 Kalinko
  Telefon: 422 141 172
 3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eskulap s.c.
  ul. Korczaka 5, 95-040 Koluszki
  Telefon: 447 145 000
   ul. Dzieci Polskich 6c, 95-041 Gałków Duży
  Telefon: 447 140 547 
 4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Farm-Med
  ul. Łódzka 37, 95-020 Justynów
  Telefon: 602 273 957 
 5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Lekarska Zdrowie"
  ul. Korczaka 5, 95-040 Koluszki
  Telefon: 447 140 800 
 6. NZOZ "Med-Kol" Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością
  ul. Przejazd 6, 95-040 Koluszki
  Telefon: 447 142 222 
 7. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Brójcach z siedzibą w Kurowicach
  ul. Pabianicka 4, 95-006 Kurowice
  Telefon: 422 140 050 
 8. Punkt Lekarski w Brójcach
  Brójce 39, 95-006 Brójce
  Telefon: 422 140 050 
 9. Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie
  ul. Żeromskiego 24/26, 95-080 Tuszyn
  Telefon: 426 143 400

Łódź Widzew

 1. Centrum Medyczne Olmed
  ul. H. Brodatego 2, 92-413 Łódź-Widzew
  Telefon: 426 706 488
  ul. Anny Jagiellonki 4, 92-414 Łódź-Widzew
  Telefon: 426 706 005 
 2. Mak-Med s. c
  ul. Piłsudskiego 155, 92-332 Łódź-Widzew
  Telefon: 426 741 248 
 3. Miejska Przychodnia "Batory
  ul. Elsnera 19, 92-504 Łódź-Widzew
  Telefon: 426 711 080
  ul. Maksyma Gorkiego 21A, 92-254 Łódź-Widzew
  Telefon: 426 733 558 
 4. Miejska Przychodnia Widzew
  ul. Piłsudskiego 157, 92-332 Łódź-Widzew
  Telefon: 426 743 399 
 5. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lilianny Żebrowskiej
  ul. Piłsudskiego 155, 92-332 Łódź-Widzew
  Telefon: 426 741 248 
 6. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Aliny Sumińskiej
  ul. Piłsudskiego 155, 92-332 Łódź-Widzew
  Telefon: 426 741 248 
 7. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Almed"
  ul. Piłsudskiego 135, 92-318 Łódź-Widzew
  Telefon: 426 762 900 
 8. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Beja-Med
  ul. Brzechwy 5, 93-219 Łódź-Widzew
  Telefon: 422 528 223 
 9. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Leczenia Rodziny
  ul. Przybyszewskiego 163, 93-120 Łódź-Widzew
  Telefon: 426 420 775 
 10. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Grzegorz Wojciechowski
  ul. Bartoka 23, 92-547 Łódź-Widzew
  Telefon: 426 739 171 
 11. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Centrum Medyczne Wiesław Guziak
  ul. Bartoka 23, 92-547 Łódź-Widzew
  Telefon: 426 739 171 
 12. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Cereo-Med" Spółka z o.o.
  ul. Przybyszewskiego 255/267 /267, 92-313 Łódź-Widzew
  Telefon: 602 306 585
  ul. Dąbrówki 14, 92-413 Łódź-Widzew
  Telefon: 426 706 891
  ul. Gorkiego 21 A, 92-525 Łódź-Widzew
  Telefon: 426 734 686
  ul. Zbocze 18 A, 92-003 Łódź-Widzew
  Telefon: 426 793 158 
 13. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Harma-Med
  ul. Elsnera 12, 92-504 Łódź-Widzew
  Telefon: 426 711 183 
 14. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarz Rodzinny Ewa Karasiewicz
  ul. Niciarniana 41, 92-320 Łódź-Widzew
  Telefon: 426 744 252
  ul. Milionowa 68, 92-334 Łódź-Widzew
  Telefon: 426 722 535 
 15. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Lekarz Rodzinny Magdalena Skrzypińska
  ul. Niciarniana 41, 92-320 Łódź-Widzew
  Telefon: 426 744 252
  ul. Milionowa 68, 92-334 Łódź-Widzew
  Telefon: 426 722 535 
 16. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Medycyna Sportowa - Twoje Zdrowie Sp. z o.o.
  ul. Giewont 103, 92-116 Łódź-Widzew
  Telefon: 422 507 055 
 17. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Multimed
  ul. Wandurskiego 4, 93-218 Łódź-Widzew
  Telefon: 426 490 387 
 18. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Nowosolna
  ul. Jugosłowiańska 16, 92-720 Łódź-Widzew
  Telefon: 426 484 164 
 19. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Przychodnia Zdrowia Janosik
  ul. Janosika 136, 92-108 Łódź-Widzew
  Telefon: 426 794 160 
 20. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stan-Med
  ul. Dąbrówki 16, 92-413 Łódź-Widzew
  Telefon: 426 709 979 
 21. Nzoz "Medan" s.c. Poradnia Lekarzy Rodzinnych lek. med. Joanna Stelmachowska, lek. med. Anna Podkówka
  ul. Jurczyńskiego 30A, 92-306 Łódź-Widzew
  Telefon: 426 725 460
 22. Poradnia Lekarzy Rodzinnych s.c.
  ul. Ketlinga 21, 92-431 Łódź-Widzew
  Telefon: 426 701 524
 23. Przychodnia Lekarska " Eskulap "
  ul. Gogola 12, 92-513 Łódź-Widzew
  Telefon: 426 730 547
 24. Przychodnia "Medarmed-Nowosolna" Centrum Medyczne
  ul. Hiacyntowa 4, 92-705 Łódź-Widzew
  Telefon: 426 484 273
 25. Usamed Medycyna Rodzinna
  ul. Zakładowa 86, 92-402 Łódź-Widzew
  Telefon: 608 605 997 
 26. Wojewódzki Ośrodek Medycyny Pracy - Centrum Profilaktyczno-Lecznicze
  ul. Piłsudskiego 133B, 92-318 Łódź-Widzew
  Telefon: 426 760 535 
 27. Zakład Opieki Zdrowotnej "Andrzejów"
  ul. Szaniawskiego 3, 92-617 Łódź-Widzew
  Telefon: 426 488 127

Jednocześnie informujemy, że w związku zaistniałą sytuacją dokonanie powyższego wyboru nie będzie podlegało opłacie, o której mowa w art. 28 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2008 r., Nr 164, poz. 1027, z późn. zm.), cyt.:

Art. 28. 1. Świadczeniobiorca ma prawo wyboru lekarza, pielęgniarki i położnej podstawowej opieki zdrowotnej spośród lekarzy, pielęgniarek i położnych ubezpieczenia zdrowotnego nie częściej niż dwa razy w roku kalendarzowym, a w przypadku każdej kolejnej zmiany wnosi opłatę w wysokości 80 złotych, z zastrzeżeniem art. 56b i art. 69b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2004 r. Nr 241, poz. 2416, z późn. zm.11), art. 153 ust. 7a ustawy z dnia 12 października 1990 r. o Straży Granicznej (Dz. U. z 2005 r. Nr 234, poz. 1997, z późn. zm.12)) i art. 115 § 1a Kodeksu karnego wykonawczego.
Nie dotyczy to przypadku zmiany miejsca zamieszkania i sytuacji zaprzestania udzielania świadczeń opieki zdrowotnej przez wybranego lekarza, pielęgniarkę i położną podstawowej opieki zdrowotnej oraz innych przyczyn niezależnych od woli świadczeniobiorcy.

Jednocześnie zgodnie z przekazaną do wiadomości publicznej informacją w artykule Dziennik Łódzki Polska z dnia 11 września 2013 r. pacjenci, którzy chcą otrzymać kserokopię swojej dokumentacji medycznej mogą dzwonić pod nr (42) 212-32-02, aby umówić się po jej odbiór.

W celu korzystania ze świadczeń ambulatoryjnej opieki specjalistycznej (AOS) realizowanych dotychczas przez Niepubliczny Zakłady Opieki Zdrowotnej „MEDAR” w Andrespolu (ul. Rokicińska 125), Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o możliwości zgłaszania się do innych poradni specjalistycznych, które posiadają podpisaną umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia.

Pełen wykaz ww. jednostek znajduje się na stronie internetowej Łódzkiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia pod adresem: www.nfz-lodz.pl w zakładce:

Dla Pacjentów > Gdzie się leczyć > Przychodnie i szpitale > Przychodnie specjalistyczne.

Wykaz poradni AOS zlokalizowanych na terenie powiatu łódzkiego – wschodniego prezentujemy poniżej:

świadczenia w zakresie kardiologii

 1. NZOZ "Med-Kol" Sp. z o.o.
  ul. Przejazd 6, 95-040 Koluszki
  Telefon: 447 142 222

świadczenia w zakresie neurologii

 1. Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie
  ul. Ogrodowa 11 a, 95-030 Kalinko
  Telefon: 422 141 173
 2. NZOZ "Med-Kol" Sp. z o.o.
  ul. Przejazd 6, 95-040 Koluszki
  Telefon: 447 142 222

świadczenia w zakresie położnictwa i ginekologii

 1. Gminna Przychodnia Zdrowia w Andrespolu
  ul. Rokicińska 125, 95-020 Andrespol
  Telefon: 422 132 362
 2. Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie
  ul. Ogrodowa 11 a, 95-030 Kalinko
  Telefon: 422 141 173
 3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eskulap s.c.
  ul. Dzieci Polskich 6c, 95-041 Gałków Duży
  Telefon: 447 140 547
 4. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Lekarska Zdrowie"
  ul. Korczaka 5, 95-040 Koluszki
  Telefon: 447 140 800
 5. NZOZ "Med-Kol" Sp. z o.o. 
  ul. Przejazd 6, 95-040 Koluszki
  Telefon: 447 142 222
 6. Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie
  ul. Żeromskiego 24/26, 95-080 Tuszyn
  Telefon: 426 143 097

świadczenia w zakresie okulistyki

 1. Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie
  ul. Ogrodowa 11 a, 95-030 Kalinko
  Telefon: 422 141 173
 2. NZOZ "Med-Kol" Sp. z o.o.
  ul. Przejazd 6, 95-040 Koluszki
  Telefon: 447 142 222
 3. Samorządowa Przychodnia Zdrowia w Tuszynie
  ul. Żeromskiego 24/26, 95-080 Tuszyn
  Telefon: 426 143 400 

świadczenia w zakresie otolaryngologii

 1. Gminna Przychodnia Zdrowia w Rzgowie
  ul. Ogrodowa 11 a, 95-030 Kalinko
  Telefon: 422 141 173
 2. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Eskulap s.c.
  ul. Korczaka 5, 95-040 Koluszki
  Telefon: 447 145 000
 3. Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej "Przychodnia Lekarska Zdrowie"
  ul. Korczaka 5, 95-040 Koluszki
  Telefon: 447 140 800