Skip to main content

Dla pacjenta

Rządowy program leczenia niepłodności

W związku z pytaniami kierowanymi do NFZ w sprawie zapłodnienia in vitro informujemy, że Program Leczenia Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016" ruszył 1 lipca 2013 r. i będzie trwał 3 lata, do 30 czerwca 2016 r. Szacuje się, iż Programem zostanie objętych około 15 tys. par. Program organizuje i finansuje Ministerstwo Zdrowia. 

Celem „Programu Leczenie Niepłodności Metodą Zapłodnienia Pozaustrojowego na lata 2013-2016" jest zapewnienie równego dostępu i możliwości korzystania z procedury zapłodnienia pozaustrojowego niepłodnym parom. Ponadto, celem Programu jest: obniżenie odsetka liczby par bezdzietnych, zapewnienie pacjentom najwyższego standardu leczenia niepłodności, zwiększenie skuteczności leczenia niepłodności oraz osiągnięcie poprawy trendów demograficznych.

Metoda ta stosowana jest w sytuacji gdy wyczerpano już inne możliwości leczenia lub jeśli nie istnieją inne metody leczenia niepłodności.

Warunkiem przystąpienia do Programu jest rozpoznanie niepłodności przez lekarza oraz udokumentowane nieskuteczne leczenie w czasie nie krótszym niż 12 miesięcy.

Wszystkie informacje na temat warunków korzystania z Programu znajdują się na www.invitro.gov.pl

Źródło: Dział Obsługi Świadczeniobiorców