Skip to main content

Dla pacjenta

Majówka w ŁOW NFZ

W czwartek - 2 maja.2013 r. - od 8 do 16 zapraszamy Państwa do naszego oddziału w Łodzi przy ul. Kopcińskiego 56 oraz do delegatur w Skierniewicach, Sieradzu i Piotrkowie Trybunalskim. 


Wszyscy, którzy tego dnia przyjdą do Funduszu będą mogli sprawdzić swój status ubezpieczenia w systemie eWUŚ.
Można będzie także, po okazaniu stosownych dokumentów, otrzymać Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego,
uzyskać informacje związane z ubezpieczeniem zdrowotnym w Polsce oraz państwach UE/EFTA,
dowiedzieć się, z jakimi placówkami ŁOW NFZ ma podpisane kontrakty,
potwierdzić zlecenie na zaopatrzenie w wyroby medyczne będące przedmiotami ortopedycznymi oraz środkami pomocniczymi, a także uzyskać informacje na ten temat,
załatwić sprawy związane z leczeniem uzdrowiskowym, złożyć wniosek do sanatorium.

Zapraszamy!
 
informacja: 

tel. 194 88,

42 194 88 (dla pacjentów spoza Łodzi), 

801 090 018 (dla telefonów stacjonarnych koszt minuty 0,28 PLN netto),

42 292 05 01  (dla dzwoniących z telefonów komórkowych),
informacja na temat systemu eWUŚ (wyjaśnianie statusu ubezpieczenia) tel. 42 275 41 41, 42 275 49 41,
sanatoria   tel. 42 275 40 83, 42 275 40 81, 42 275 40 89,

zaopatrzenie w środki pomocnicze i przedmioty ortopedyczne (pampersy, protezy, wózki itp.)  tel.  42 275 41 92,

Delegatura w Piotrkowie Trybunalskim
al. Armii Krajowej 15 (wejście od ul. Szkolnej)
Piotrków Trybunalski, tel. 42 27 54 115
 
Delegatura w Sieradzu
plac Wojewódzki 3
Sieradz, tel. 42 275 41 30
 
Delegatura w Skierniewicach
ul. Jagiellońska 29
Skierniewice, tel. 46 834 15 90