Skip to main content

Dla pacjenta

Poradnik jak zdrowo żywić małe dziecko

Zakład Żywienia Instytutu Matki i Dziecka na podstawie nowych norm żywieniowych przygotował i opublikował praktyczny poradnik żywienia dzieci w wieku od 1. do 3. roku życia.

Poradnik ten jest pierwszym kompleksowym źródłem informacji dla rodziców/opiekunów, który w przystępny, a zarazem merytoryczny sposób podaje zasady prawidłowego żywienia małego dziecka.

Wyniki badań dotyczące sposobu żywienia dzieci pokazują, że zdecydowana większość rodziców popełnia wiele błędów w żywieniu swoich dzieci, stąd idea opracowania takiej publikacji.

Zachęcamy wszystkich rodziców małych dzieci do uważnej lektury tego cennego wydawnictwa.

Źródło: Instytut Matki i Dziecka