Skip to main content

Dla pacjenta

Wolontariusze - ubezpieczenie dobrowolne

Wydział Spraw Świadczeniobiorców informuje, że zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 13 września 2011 r. w sprawie wysokości wynagrodzenia za pracę w 2012 r. (Dz. U. 2011.192.1141) ustalono kwotę minimalnego wynagrodzenia, która od dnia 1 stycznia 2012 r. wynosi 1500,00 PLN.
Powyższe skutkuje zmianą wysokości składki dobrowolnego ubezpieczenia zdrowotnego wolontariuszy i wynosi 135,00 PLN. Składkę odprowadza korzystający.