Skip to main content

Dla pacjenta

Bezpłatne badania i konsultacje dla dzieci z nadwagą

W trosce o zdrowie łódzkich dzieci opracowano (w Wojewódzkim Centrum Zdrowia Publicznego w Łodzi) Program „Właściwa waga - zdrowia przewaga”, którego  celem jest ograniczenie występowania nadwagi i otyłości wśród dzieci i młodzieży.

W ramach programu prowadzona jest edukacja dzieci i rodziców/opiekunów z zakresu zasad racjonalnej diety oraz potrzeby zwiększenia aktywności fizycznej. Na terenie łódzkich szkół podstawowych, pielęgniarki medycyny szkolnej wyłaniają dzieci  z nadwagą lub otyłością i zachęcają do podjęcia działań poprawiających ich stan zdrowia.

Ponadto w Miejskiej Przychodni Wieloprofilowej "Śródmieście" w Łodzi, ul. Próchnika 11  prowadzone będą bezpłatne badania i  konsultacje dla dzieci z nadwagą z udziałem pediatrów, dietetyków oraz psychologów.

Terminy  konsultacji (soboty w godz. 9.00 - 13.00 ):

  • 19 listopada 2011 r.
  • 26 listopada 2011 r.
  • 10 grudnia 2011 r.

Zapisy na badania i konsultacje należy zgłaszać pod numerem telefonu:  42 630 72 21 w godz. 
11.00 – 14.00 (udział bez skierowań lekarza POZ). Liczba badań jest ograniczona.

Podczas badań wymagana jest obecność rodziców.

Zachęcamy łódzkie dzieci z problemem nadwagi do skorzystania z prozdrowotnej oferty UMŁ.