Skip to main content

Dla pacjenta

Składka na dobrowolne ubezpieczenie zdrowotne - II kwartał 2011 r.

27 styczeń 2011

Składka na dobrowolne ubezpieczenie II kwartał 2011 r.:

PODSTAWA       3478,91 PLN
SKŁADKA             313,10 PLN

Wysokość opłaty za okres nieskładkowy:

  • od 3 miesięcy do roku - 20% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki - w II kwartale 2011 r. - 695,78 PLN;
  • od roku do 2 lat - 50% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki - w II kwartale 2011 r. - 1739,46 PLN;
  • od 2 lat do 5 lat - 100% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki -w II kwartale 2011 r. -  3478,91 PLN;
  • od 5 lat do 10 lat - 150% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki - w II kwartale 2011 r. - 5218,37 PLN;
  • powyżej 10 lat - 200% dochodów przyjętych jako podstawa wymiaru składki – w II kwartale 2011 r. - 6957,82 PLN.

Źródło: Wydział Spraw Świadczeniobiorców