Program Ministerstwa Zdrowia adresowany jest do pacjentów, u których w najbliższej rodzinie (dziadkowie, rodzice, rodzeństwo i drugi stopień pokrewieństwa  np. rodzeństwo matki i ojca) wykryto niżej wymienione nowotwory.

Wczesne wykrywanie genetycznych uwarunkowań w całej rodzinie w zakresie nowotworów złośliwych :

  • piersi
  •  jajnika
  • trzonu macicy
  • jelita grubego

Warunkiem kwalifikacji do badań onkologiczno-genetycznych jest wypełnienie ankiety, która jest dostępna w placówkach realizujących program (można ją wypełnić i przesłać elektronicznie). Badania genetyczne pozwalają wykryć zagrożenie nowotworowe na kilka lub kilkanaście lat przed pojawieniem się objawów klinicznych, zwiększając przez to szansę całkowitego wyleczenia.

W Łódzkiem program realizowany jest przez: WSS im. M. Kopernika tel. 42 689 56 28;  NZOZ Salvemedica  tel. 42 254 64 00, 42 254 64 01  www.salvemedica.pl ; Centrum Medyczne Renoma tel. 42 299 55 50.