Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Zaproszenie do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu „Profilaktyka 40 Plus” na okres od 1.01.2024 r. do 30.06.2024 r.

01.12.2023

KOD POSTĘPOWANIA 05-24-000038/PPZ/18/8/13

Na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 2561, ze zm.)

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia,

ul. Kopcińskiego 58

90-032 Łódź

zaprasza do składania wniosków o zawarcie umów o realizację programu pilotażowego z zakresu "Profilaktyka 40 PLUS" na obszarze województwa: 10 - ŁÓDZKIE.

Wnioski mogą składać podmioty będące świadczeniodawcami w rozumieniu obowiązujących przepisów oraz spełniające wymagania określone w zarządzeniu nr 109/2021/BPZ Prezesa Funduszu z dnia 18 czerwca 2021 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS" (z
późn.zm.).

Wniosek o zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS" powinien być sporządzony zgodnie z postanowieniami zarządzenia nr 109/2021/BPZ Prezesa Funduszu z dnia 18
czerwca 2021 r. w sprawie umów o realizację programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS".

Wniosek powinien być sporządzony w formie elektronicznej i papierowej w oprogramowaniu i wersji wskazanej przez Fundusz. Wnioskodawca może złożyć w Łódzkim OW NFZ tylko jeden wniosek o
zawarcie umowy o realizację programu pilotażowego "Profilaktyka 40 PLUS".

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej