Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rozstrzygnięcie konkursu na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej w obszarze edukacji i wczesnego wykrywania osteoporozy

12.10.2023

 

Informujemy, że w wyniku rozstrzygnięcia konkursu na dofinansowanie programów polityki zdrowotnej realizowanych przez gminy w obszarze edukacji w zakresie osteoporozy i wczesnego wykrywania osteoporozy ogłoszonego zgodnie z art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy o Funduszu Medycznym (Dz.U. z 2023 r. poz. 1758) w ramach Subfunduszu rozwoju profilaktyki, wyodrębnionego w ramach Funduszu Medycznego, Minister Zdrowia podjął decyzję w zakresie akceptacji dofinansowania programów polityki zdrowotnej dla 105 gmin w Polsce.

 

Strona Ministerstwa Zdrowia z opublikowaną listą rankingową zaakceptowanych wniosków o dofinansowanie – zgodnie z art. 30 ust. 5 ww. ustawy.


Kontakt w sprawie Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej:

  • 42 275 41 22,
  • 42 275 41 03

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej