Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksowanie umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna

09.06.2009

Komunikat dla świadczeniodawców dotyczący aneksowania umów w rodzaju: podstawowa opieka zdrowotna na II półrocze 2009 r. na terenie woj. łódzkiego  

Świadczenia pielęgniarki POZ.

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej w POZ, świadczenia nocnej i świątecznej ambulatoryjnej i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w POZ.

 

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje, że zgodnie z decyzją Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia warunki zawierania i realizacji umów określone przepisami zarządzenia nr 105/2008/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 5 listopada 2008 r. (ze zm.) dla świadczeń w następujących zakresach:

1. Świadczenia pielęgniarki POZ,

2. Świadczenia nocnej i świątecznej opieki medycznej w POZ, nocnej i świątecznej ambulatoryjnej
     i wyjazdowej opieki lekarskiej i pielęgniarskiej w POZ,

przedłużone zostaną zarządzeniem zmieniającym do dnia 31.12.2009 r.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku wystąpienia zmian w potencjale, świadczeniodawcy powinni złożyć wniosek aktualizujący dane w umowie zawartej z ŁOW NFZ.

 

 Źródło: Zespół ds. rozpatrywania wniosków o zawarcie umów w rodzaju POZ, tel. 042 275 41 67;