Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Rozliczanie wygasających umow

05.10.2022

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ przypomina o możliwości składania wniosków o przesunięcie środków finansowych w ramach umów wygasających.

Okres obowiązywania umów na:

  • świadczenia zdrowotne odrębnie kontraktowane (11/010),
  • opieka paliatywna i hospicyjna (15/010)

wygasa z dniem 31 października 2022 r.

 

Wnioski o rozliczenie umów należy składać w terminie do 15 października 2022 r.

Wnioski złożone po ww. terminie zostaną rozpatrzone negatywnie.

Dwustronne podpisanie przygotowanych aneksów musi nastąpić w terminie do 31 października br.

  • Kontakt: 42 275 49 54

Źródło: Wydział Ekonomiczno - Finansowy