Przejdź do głównej treści

Dla świadczeniodawcy

Prowadzenie kontroli i sposób prowadzenia korespondencji z podmiotem kontrolowanym

01 wrzesień 2022

Terenowy Wydział Kontroli V w Łodzi przypomina o konieczności przekazywania oraz aktualizowania adresu elektronicznego i adresu elektronicznej skrzynki podawczej, zgodnie z art. 61za ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych(Dz.U. z 2021 r. poz. 1285) w trakcie przeprowadzania kontroli komunikacja między Prezesem NFZ, kontrolerami, osobami, o których mowa w art. 61e ust. 2 u.ś.o.z., a podmiotem kontrolowanym, w szczególności przesyłanie zawiadomienia o kontroli, wystąpienia pokontrolnego, zastrzeżeń podmiotu kontrolowanego do wystąpienia pokontrolnego, sprzeciwu, o którym mowa w art. 61d ust. 6 u.ś.o.z., oraz postanowień wydanych w toku kontroli odbywa się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w rozumieniu art. 2 pkt 5 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2020 r. poz. 344)

Terenowy Wydział Kontroli V w Łodzi zwraca się z prośbą o bezzwłoczne przekazanie do TWK V aktualnych adresów elektronicznych oraz aktualizację adresów wcześniej przekazanych, w przypadku ich zmiany wraz z oświadczeniem osoby upoważnionej o zgodzie na wykorzystywanie adresu elektronicznego lub adresu elektronicznej skrzynki podawczej do celów związanych z prowadzeniem kontroli o treści: „wyrażam zgodę na wykorzystywanie skrzynki e-mail / ePUAP do celów kontroli prowadzonych przez NFZ” na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. w terminie do 30-09-2022 r.

Źródło: Terenowy Wydział Kontroli V w Łodzi