Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Informacja dla realizatorów RDTL. Dotyczy aplikacji CBWiD w związku z udzielaniem świadczeń opieki zdrowotnej z zakresu RDTL

05.07.2022

Od dnia 1 lipca 2022 r. zostaje wprowadzony elektroniczny obieg dokumentów dotyczących ratunkowego dostępu do technologii lekowych (RDTL).

Świadczeniodawcy udzielający świadczeń w zakresie RDTL będą zobowiązani do korzystania z Centralnej Bazy Wniosków i Decyzji (CBWiD) – aplikacji portalowej, z wykorzystaniem której będą procedowane dokumenty dotyczące RDTL:

  • Wniosek świadczeniodawcy do konsultanta krajowego lub wojewódzkiego o zastosowanie leku w ramach RDTL,
  • Opinia konsultanta krajowego lub wojewódzkiego w sprawie zastosowania u świadczeniobiorcy leku w ramach RDTL,

Informacja do dyrektora oddziału wojewódzkiego Funduszu w sprawie kontynuacji leczenia pacjenta lekiem w ramach RDTL.

W Portalu Świadczeniodawcy zostały zamieszczone szczegółowe informacje dotyczące sposobu procedowania dokumentów w aplikacji CBWiD.

Prosimy o zapoznanie się z materiałami.

 

Podstawa prawna:

Zarządzenie nr 27/2022/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia
z dnia 10 marca 2022 r. zmieniające zarządzenie w sprawie szczegółowych warunków umów w systemie podstawowego szpitalnego zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej.

Źródło: Wydział Gospodarki Lekami