Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Aneksowania umów z tytułu świadczeń udzielonych osobom do 18 r.ż. (Fundusz Medyczny)

30.06.2022

Łódzki Oddział Wojewódzki NFZ informuje, że został uproszczony tryb wnioskowania o aneksowanie umów z tytułu oznaczonych świadczeń wykonanych na rzecz osób do 18 r.ż. poprzez składanie wniosków elektronicznych w Portalu Świadczeniodawcy.

Przed złożeniem wniosku elektronicznego prosimy upewnić się, że sprawozdaliście Państwo wszystkie świadczenia za dany okres rozliczeniowy. Do momentu przekazania wniosku do Oddziału macie Państwo możliwość „dooznaczania” świadczeń poprzez ponowne bilingowanie umowy.

Przekazanie elektronicznego wniosku do Oddziału uruchomi blokadę oznaczenia świadczeń.

Składanie wniosków elektronicznych ułatwi i przyspieszy proces aneksowania umów w zakresie FM.

 

Źródło artykułu: Dział Planowania, Analiza Ekonomicznych i Migracji WEF