Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Realizacja świadczeń z zakresu endoprotezoplastyki stawu biodrowego, stawu kolanowego oraz endoprotezoplastyki rewizyjnej tych stawów od 1 stycznia 2022 roku

15.02.2022

W związku z otrzymaniem korekty od Konsultanta Wojewódzkiego w dziedzinie ortopedii i traumatologii narządu ruchu dla województwa łódzkiego w sprawie realizacji zabiegów endoprotezoplastyki stawu biodrowego i kolanowego oraz zabiegów rewizyjnych tych stawów, a także w następstwie wejścia w życie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 21 grudnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego (Dz. U. poz. 2336), dotyczące obowiązujących od dnia 1 stycznia 2021 r. wymagań w przedmiocie realizacji świadczeń w zakresie endoprotezoplastyki stawu kolanowego i biodrowego oraz endoprotezoplastyki rewizyjnej tych stawów, Łódzki Oddział
Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przekazuje listę świadczeniodawców, którzy realizują takie zabiegi na terenie województwa łódzkiego.

 

Źródło: WŚOZ