Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Finansowanie testów diagnostycznych RT-PCR w kierunku SARS-CoV-2 – aktualizacja

28.01.2022

Narodowy Fundusz Zdrowia informuje, że od dnia 26 stycznia w związku ze zmianą polecenia Ministra Zdrowia znak: DLU.736.24.2022.KM modyfikacji uległy minimalne merytoryczne kryteria wpisania medycznych laboratoriów diagnostycznych do odpowiednich wykazów podmiotów udzielających świadczeń opieki zdrowotnej, w tym transportu sanitarnego, wykonywanych w związku z przeciwdziałaniem COVID-19.

Usunięte zostały poniższe zapisy: 

  • „3. Laboratorium przedstawia pozytywną opinię właściwego urzędu wojewódzkiego, zgodnie z właściwością terytorialną dot. potrzeby wpisania laboratorium do wykazu” ,
  • „Komora laminarna BSL3/ lub BSL2+/ lub BSL2” w odniesieniu do wyposażenie dla metody w pełni automatycznej,”

Więcej informacji dotyczących wprowadzonej zmiany można znaleźć na STRONIE INTERNETOWEJ CENTRALI NFZ

Źródło: Zespół Profilaktyki Zdrowotnej