Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Podniesienie wysokości ryczałtu systemu zabezpieczenia

09.09.2021

W związku z rosnącymi kosztami funkcjonowania szpitali, w tym wynagrodzeń, informujemy o planowanym podniesieniu wysokości ryczałtu systemu zabezpieczenia. Przewiduje się podniesienie ceny jednostki sprawozdawczej do wysokości 1,16 (obecnie wynosi ona 1,08), co spowoduje wzrost wartości ryczałtu o około 7,4%.

Korekta wysokości ryczałtu obejmie okres całego II półrocza 2021 r., tj. z mocą wsteczną od 1 lipca 2021 r.

 

Środki w skorygowanej wysokości zostaną przekazane na początku października br. Skutki korekty wysokości ryczałtu za ten okres świadczeniodawcy będą mogli przedstawić już w rachunkach za wrzesień 2021 r.

 

Informujemy jednocześnie, że do wzrostu wartości ryczałtu systemu zabezpieczenia nie ma zastosowania § 16 ust. 4f załącznika do rozporządzenia Ministra Zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, co oznacza, że bez zmian pozostanie wysokość środków przekazywanych na współczynniki korygujące określone w § 16 ust. 3, 4a, 4d i 4e OWU, dotyczące świadczeń udzielanych przez pielęgniarki, położne, ratowników medycznych, lekarzy i lekarzy dentystów posiadających specjalizacje oraz pracowników zatrudnionych w podmiocie leczniczym, których wynagrodzenie zasadnicze jest niższe od najniższego wynagrodzenia zasadniczego określonego ustawowo.

Źródło: Centrala NFZ