Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Przedłużenie umów do dnia 31 grudnia 2021 r.

14 maj 2021

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia opublikował w dniu 12 maja 2021 r. na Portalu Świadczeniodawcy porozumienia dot. przedłużenia okresu obowiązywania umów do dnia 31 grudnia 2021 r. w następujących rodzajach świadczeń:

 • ambulatoryjna opieka specjalistyczna;
 • leczenie szpitalne;
 • leczenie szpitalne – świadczenia podstawowego szpitalnego systemu zabezpieczenia świadczeń opieki zdrowotnej (PSZ);
 • leczenie szpitalne – chemioterapia
 • leczenie szpitalne – programy lekowe
 • leczenie szpitalne – świadczenie wysokospecjalistyczne
 • leczenie szpitalne – teleradioterapia, brachyterapia, terapia izotopowa, terapia protonowa
 • leczenie szpitalne – świadczenia w szpitalnym oddziale ratunkowym / świadczenia w Izbie Przyjęć
 • opieka psychiatryczna i leczenie uzależnień;
 • świadczenia pielęgnacyjne i opiekuńcze;
 • świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – koordynowana opieka nad kobietą w ciąży KOC II/III;
 • świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – dziecięca opieka koordynowana
 • świadczenia zdrowotne kontraktowane odrębnie – koordynowana opieka nad osobami z całościowymi zaburzeniami rozwoju (KO-CZR);

 

Porozumienia zostały do Państwa wysłane w wersji elektronicznej (eUmowy). Prosimy o elektroniczne podpisanie przez osoby upoważnione do reprezentacji i odesłanie nam w/w aneksów za pomocą funkcjonalności udostępnionych w Portalu Świadczeniodawcy.

 

 • Ścieżka do pobrania pliku eUmowy: Moje umowy/Podpisywanie eUmów/Pobierz
 • Ścieżka do zwrotu podpisanego pliku eUmowy: Moje umowy/Podpisywanie eUmów/Prześlij

Źródło: Dział Obsługi Umów