Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

Dofinansowanie informatyzacji dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej

14 maj 2021

Wobec wejścia w życie Zarządzenia Nr 66/2021/DEF Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 13.04.2021 w sprawie warunków udzielania i rozliczania w 2021 r. dofinansowania informatyzacji świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej, Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia informuje o możliwości składania wniosków przez uprawnionych świadczeniodawców o udzielenie dofinansowania:

  1. urządzeń informatycznych, lub
  2. oprogramowania, lub
  3. usług

do udzielania świadczeń opieki zdrowotnej za pośrednictwem systemów teleinformatycznych lub systemów łączności, prowadzenia i wymiany elektronicznej dokumentacji medycznej, w tym digitalizacji dokumentacji medycznej prowadzonej w postaci papierowej, określonych w załączniku nr 1 do ww. zarządzenia.

 

Wnioski o udzielenie dofinansowania wraz ze specyfikacją dofinansowania oraz potwierdzonymi za zgodność z oryginałem kopiami dokumentów potwierdzających nabycie i sfinansowanie od 13.04.2021 należy składać w wersji papierowej z dopiskiem na kopercie:

Dofinansowanie informatyzacji dla świadczeniodawców podstawowej opieki zdrowotnej

równolegle

Specyfikację dofinansowania (załącznik nr 3 do zarządzenia) należy przesłać w wersji elektronicznej (plik excel) na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

 

W temacie wiadomości należy wpisać kod świadczeniodawcy.

 

Termin składania wniosków upływa w dniu 31 grudnia 2021 r.

 

Jednocześnie zwracamy szczególną uwagę, że w specyfikacji dofinansowania:

  • wartość netto oraz wartość brutto należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku 0,00 zł,
  • jeden wiersz może dotyczyć tylko jednej pozycji zakupowej FV zadeklarowanej do dofinansowania, w przypadku kilku pozycji zakupowych FV należy uzupełnić każdy wiersz osobno dla każdej pozycji zakupowej FV,
  • data wymieniona w kolumnie nr 8 (data odbioru) powinna być tożsama z datą dostawy/datą wykonania usługi widniejącą na fakturze potwierdzającej zakup urządzenia informatycznego lub oprogramowania podlegającego dofinansowaniu. W przypadku braku daty dostawy/daty wykonania usługi na fakturze należy przyjąć, że jest tożsama z datą wystawienia faktury,
  • w kolumnach 11 (nazwa urządzenia informatycznego) ,w kolumnie 13 (nazwa oprogramowania) oraz w kolumnie 14 (nazwa usługi) należy wpisać pełną nazwę towaru wyszczególnioną na fakturze VAT.

 

We wniosku o udzielenie dofinansowania cz. I DANE IDENTYFIKACYJNE UPRAWNIONEGO ŚWIADCZENIODAWCY w polu „Nazwa” należy wpisać nazwę podmiotu wykonującego działalność leczniczą ubiegającego się o dofinansowanie do zakupu oprogramowania. Proszę również zwrócić uwagę na nazwę podmiotu widniejącą na fakturze zakupu jako nabywca. W przypadku błędnej nazwy podmiotu prosimy o załączenie kserokopii noty do treści potwierdzonej za zgodność z oryginałem.

 

Informujemy ponadto, że korespondencja związana z rozpatrywaniem przez Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wniosków o udzielenie dofinansowania będzie kierowana do Państwa w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres e-mail wskazany w specyfikacji dofinansowania w formie pliku pdf.

 

Pytania prosimy kierować na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub telefonicznie pod nr: 42 275 49 34, 42 275 49 55

 

Załączniki:

  • Wniosek o udzielenie dofinansowania – Załącznik nr 2

Specyfikacja dofinansowania:

  • Załącznik nr 3 a - dla świadczeniodawców, którzy nie korzystali z dotacji w 2020
  • Załącznik nr 3 b - dla świadczeniodawców, którzy korzystali z dotacji w 2020

Źródło: Wydział Ekonomiczno - Finansowy