Skip to main content

Dla świadczeniodawcy

SIMP – do świadczeniodawców realizujących Program profilaktyki raka szyjki macicy oraz raka piersi

15 styczeń 2021

Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia przypomina o niezwłocznym zatwierdzeniu badań cytologicznych i mammograficznych oraz o ich rozliczeniu w SIMP zarówno w etapie podstawowym, diagnostycznym i pogłębionej diagnostyki oraz wygenerowaniu rachunku za rok 2020.

Źródło: Wydział Świadczeń Opieki Zdrowotnej